Pages

Subscribe:

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Có không cuộc đời

Có không đối diện cuộc đời
Yêu thương mắc nợ cõi đời không không
Trả vay trần thế khôn cùng
Công danh chìm nổi bồng bềnh chân mây
Thấp hèn dâu bể xưa nay
Vui buồn ta trả trả vay nhau đời
Xinh tươi nhau đẹp chân trời
Một đời quý, một đời trọng, một đời với nhau.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét