Pages

Subscribe:

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Chùa Thầy


Sen súng tươi hồng đua trời thẳm
Núi chùa in nước lãng đãng mây
Cánh cong chuông đánh rung lên mãi
Vẫn vẳng lời vang vua bác thầy

0 nhận xét:

Đăng nhận xét