Pages

Subscribe:

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Khăn tay


Chiếc khăn tay em đó
Tặng anh em thương yêu
Em nói em không thêu
Để như đêm trăng ấy
Chúng mình khi với nhau
Khi cầm cho đỡ nhớ
Mỗi khi nhớ tới em
Xoa lên môi lên mắt
Lại nhớ lúc ta yêu
Như cái đêm trong trắng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét