Pages

Subscribe:

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Thước vàng


Thương người một nắng hai sương
Đêm này tần tảo đơm hương cho đời
Mảnh mai gió rét tơi bời
Mưa gió giá buốt màn trời giá chi
Về hưu nào đã đủ gì
Chiều tà em bước bước đi vững vàng
Chị em chức phận thênh thang
Mười hai bến nước thước vàng là đây

0 nhận xét:

Đăng nhận xét