Pages

Subscribe:

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Một mái


Một mái, một mái, một mái chèo
Khen ai khéo vẽ cảnh trong veo
Sông dài, biển lớn nữ nhi khỏa
Động dài sao đổ cho nước yêu
Khi nên cơn sướng này ai nhỉ
Trùng chân mỏi đã mái còn tèo
Thôi đừng đổ tại tại ai cả
Thiên thư tạo hóa đã sắp bày
Nam tân gái chỉ ai cũng chả
Mỏi gối chồn chân vẫn giã chèo

0 nhận xét:

Đăng nhận xét