Pages

Subscribe:

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Bác Hồ


Vỗ cánh giang sơn bay chẳng mỏi
Chim bằng thần lực muôn trùng xa
Đem lại độc lập cho nước ta
Chấp mưa bom đạn bão vũ trụ
Người ấy chính Bác Hồ của chúng ta

0 nhận xét:

Đăng nhận xét