Pages

Subscribe:

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Gối Người


Người gối trăng sương muôn trùng mây
Qua bao gian khó chịu tù đầy
Ham muốn lợi dân lòng không mỏi
Gối chiếc năm canh lòng nhẹ bay

0 nhận xét:

Đăng nhận xét