Pages

Subscribe:

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Có không cuộc đời


Có không
              Đối diện cuộc đời
Yêu thương mắc nợ
              Cõi đời không không
Trả vay trần thế
              Khôn cùng
Công danh chìm nổi
               Bồng bềnh chân mây
Thấp hèn dâu bể xưa nay
Vui buồn ta trả trả vay
                Nhau đời
Xinh tươi nhau đẹp chân trời
Một đời quý
                Một đời trọng
Một đời với nhau

0 nhận xét:

Đăng nhận xét