Pages

Subscribe:

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Bờ sông yêu


Bờ sông yêu có một người con gái
Tôi yêu mà em có biết đâu
Hay em biết mà em vờ tránh
Làm cho anh đau khổ cõi lòng
Người biết rồi sao vẫn làm ngơ
Không muốn gặp sao mắt cứ lẳng lơ
Để cho người vẫn hát mãi bài thơ
Đầu ngõ ơi có ở hai người
Thơ chỉ muốn chỉ muốn nói lời yêu em


0 nhận xét:

Đăng nhận xét