Pages

Subscribe:

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Quân tử

Sống chết làm quân tử
Buồn lũ tiểu nhân hèn
Đời người sao thế vậy
Quân tử bao thê gian

0 nhận xét:

Đăng nhận xét