Pages

Subscribe:

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Đứng dưới tượng đài Bác


Đứng dưới tượng đài mà chúng con nhớ Bác
Mỗi chúng con một nén lòng thành
Dâng lên người Bác Hồ anh minh
Chính nơi này chỉ tay Bác hát
Một trong những trang đầu
Dòng điện của quê mình
Hòa Bình buổi đầu dòng điện lúc bình minh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét