Pages

Subscribe:

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Tín hiệu không hình

Đánh tín hiệu thứ nhất
Em chưa chuẩn bị phòng
Để trưng tranh anh thích
Đánh tín hiệu thứ hai
Em còn bận mưa mai
Em còn bảo trái tim
Thu nép mọi công việc
Mưa rì rầm người ấy
Con tim nó nạp thôi
Đánh tín hiệu thứ ba
Em thu xếp mở hết
Ôi ngữ tình bật ra
Căn phòng mênh mông lắm
Và chỉ có hai người

0 nhận xét:

Đăng nhận xét