Pages

Subscribe:

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Thầy còn ban nhạc Phật và còn ban cho thời kinh


Thầy làm mưa hòa thuận
Chúng con thêm yêu đời
Thầy còn ban nhạc phật
Chúng con uống từng lời

Thầy như nước mênh mông
Xóa biết bao phiền muộn
Thầy thời kinh tâm phật
Con bùng cháy thành người

Đôi mắt thầy bao la
Nhìn xuyên tầm thế kỷ
Tu tập con chánh niệm
Thắng mọi quỷ gian tà

Nam mô A di đà phật
Nam mô A di đà phật
Nam mô A di đà phật

Thầy như cánh cánh chim bằng
Che con ngủ giấc ngon lành
Thầy như cánh cánh chim bằng
Cho con ngủ ngủ ngon lành


0 nhận xét:

Đăng nhận xét