Pages

Subscribe:

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Phù điêu chùa Thầy


Phù điêu Phật dạy lời thẳng ngay
Bên bức phù điêu chúng con say
Tâm dưỡng tu sao căn bản thiện
Chùa thầy ai đó hãy về đây

0 nhận xét:

Đăng nhận xét