Pages

Subscribe:

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Hình như em là cơn mê


Hình như em là tia nắng
Ấm lên sưởi ấm lòng anh
Hình như em là ban mai
Để bao chàng trai ngóng chờ
Hình như em là rằm sáng
Cho người tròn trĩnh ánh trăng
Hình như em là trận mưa
Cho người tắm mát vô cùng
Thơ ca đời ta đẹp lắm
Tình yêu ngày thêm nồng thắm
Thơ ca cho ta suốt đời nhau đi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét