Pages

Subscribe:

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Nhân tài tướng Giáp

Nhân tài thế giới có mấy ư
Không bằng quân sự giỏi binh thư
Tướng ở lòng dân nhân vô định
Vi thượng hạnh nguyên tuệ vô lường

Hữu xạ nhân hương trời phú ta
Bác Hồ, tướng Giáp muôn đời ca
Chói ngời quốc tế hạnh vô sản
Chiến công lừng lẫy khắp toàn cầu

Thắng ba đế quốc nhất hành tinh
Về hưu giúp nhà nhân dân nghĩa tình
Mở hướng nêu trí tuệ học bác
Nhục xưa trí tuệ sánh bằng người

Một trăm linh ba tuổi bác ra đi
Xứng danh các tướng tuyệt thiên thư
Triệu triệu con tim dài viếng bác
Giọt lệ rơi tuôn nhớ công người

0 nhận xét:

Đăng nhận xét