Pages

Subscribe:

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Đôi mắt ngày ấy


Đôi mắt người ngày ấy
Vẫn đong đưa như xưa
Và như bận ngày ấy
Ơi anh thơ hiểu chưa

0 nhận xét:

Đăng nhận xét